Lean Startup konferencija na Algebri

Prenosimo vam Lean Startup konferenciju iz San Francisca, svi ste pozvani, a ulaz je besplatan! Ne propustite iz prve ruke čuti ideje i projekte koji formiraju budućnost poslovanja. Poslušajte savjete vrhunskih stručnjaka koji će vam pomoći da radite manje, ali pametnije i kvalitetnije. 

Read more

Natječaj za izbor nastavnika

Na temelju članka 101., a u svezi s čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03) i Statuta Visokog učilišta Algebra, Stručno vijeće Visokog učilišta Algebra je na svojoj 51. sjednici održanoj 14.07.2016. donijelo odluku i raspisuje

NATJEČAJ
1. za izbor više nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (grana poslovna informatika)

2. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (grana poslovna informatika)

3. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje viši predavač u znanstvenom području interdisciplinarnih znanosti, polje projektni menadžment

4. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo

5. za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijsko-komunikacijsko znanosti

6. za izbor više izvršitelja u naslovno suradničko zvanje asistent u akademskoj godini 2016./2017. na katedri za:

– programsko inženjerstvo
– operacijske sustave
– opće predmete
– računalne mreže
– računalnu sigurnost
– informacijske sustave
– računalnu multimediju
– marketing
– upravljanje podacima i analizu

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Visokog učilišta.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– životopis
– domovnicu ili dokaz o državljanstvu
– dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja
– preslik odluke o izboru u odgovarajuće nastavno zvanje
– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
– popis znanstvenih i stručnih radova i separate radova
– dokaz o radnom iskustvu u struci.

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidati s nepotpunim i nepravovremenim poslanim prijavama ne smatraju se pristupnicima na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu: Visoko učilište Algebra, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: »Za natječaj«.

Visoko učilište Algebra
Zagreb

 

Visoko učilište Algebra postalo članicom AmCham-a

Visoko učilište Algebra može se pohvaliti novim članstvom AmCham-a – Američke gospodarske komore u Hrvatskoj. AmCham je osnovana s ciljem zagovaranja i podupiranja interesa i stajališta tvrtki iz SAD-a, hrvatskih tvrtki, te ostalih stranih kompanija u Hrvatskoj, kako bi doprinijela unapređenju poslovnog okruženja u Hrvatskoj, promovirajući visoke standarde poslovanja. AmCham je nezavisna, neprofitna i nevladina organizacija, sa preko 160 članova, te je član U.S. Chamber of Commerce u Washingtonu i mreže Europskog vijeća američkih gospodarskih komora (ECACC), uključujući i njihov ”Program uzajamnih usluga i koristi”. Read more

Tvrtka Span kao gost predavač na kolegiju Poslovni informacijski sustavi

Kao gostujuće predavače na kolegiju Poslovni informacijski sustavi, Visoko učilište Algebra ovoga je ponedjeljka ugostilo IT i HR stručnjake iz tvrtke Span d.o.o. Vodeća hrvatska tvrtka u pružanju profesionalnih usluga projektiranja i izgradnje informacijskih sustava, te tehničke podrške za korisnike, naše je studente upoznala s tehnologijama koje koristi u svakodnevnom radu, te projektnim i poslovnim izazovima. Read more

Od jeseni kreće eLeadership MBA program – Doing Business in Digital Economy

Visoko učilište Algebra objavljuje stratešku integraciju institucije International Graduate Business School (IgBS) koju je 2004. godine osnovao Ekonomski institut Zagreb uz inicijalnu pomoć američke vlade. Na današnjoj konferenciji za medije najavljen je kontinuitet provođenja MBA programa, ali uz poseban naglasak na obnovljeni program prilagođen poslovanju u digitalnoj ekonomiji. Novi, akreditirani program nastao je na temeljima eLeadership preporuka Europske komisije te iskustva nastavnika Sveučilišta Indiana, Kelley School of Business i predavača Visokog učilišta Algebra. Procjenjuje se da će do 2020. u EU nedostajati oko 200.000 poslovno-tehnoloških profesionalaca s odgovarajućim kvalifikacijama. MBA programi namijenjeni su studentima koji žele tijekom jednog programa steći diplomu stručnog specijalista eVođenja tj. poslovnog upravljanja. Nositelji kolegija pridružit će se dvadesetak vrhunskih akreditiranih profesora s Kelley School of Business sa Sveučilišta u Indiani. Read more

Idea Knockout 2016 – natjecanje tehnoloških ideja

Pozivamo sve timove s inovativnim i originalnim tehnološkim proizvodom, uslugom ili aplikacijom na najuzbudljivije natjecanje ideja u regiji! Read more

Algebra raspisala natječaj za nova radna mjesta

Na temelju članka 101., a u svezi s čl. 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03) i Statuta Visokog učilišta Algebra, Stručno vijeće Visokog učilišta Algebra je na svojoj 49. sjednici održanoj 22.04.2016. donijelo odluku i raspisuje

NATJEČAJ:

  1. za izbor jednog nastavnika u nastavnom zvanju viši predavač i na radno mjesto u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti,
  2. za reizbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje elektrotehnika,
  3. za reizbor dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje računarstvo,
  4. za reizbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija,
  5. za izbor dva nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavač u znanstvenom području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Visokog učilišta Algebra – visoke škole za primijenjeno računarstvo. Uz ove uvjete, pristupnici trebaju zadovoljavati:

Pristupnici pod rednim brojem 1. trebaju ispunjavati uvjet održanih minimalno 300 norma sati nastave u prethodnom izbornom razdoblju te imati minimalno 3 godine radnog iskustva na visokoškolskoj ustanovi.

Pristupnici pod rednim brojevima od 2. do 4. trebaju ispunjavati uvjet održanih minimalno 90 norma sati nastave u prethodnom izbornom razdoblju.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

– životopis

– domovnicu ili dokaz o državljanstvu

– dokaz o stjecanju akademskog naziva i stupnja

– presliku odluke o izboru u odgovarajuće nastavno zvanje

– prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

– popis znanstvenih i stručnih radova i separate radova

– dokaz o radnom iskustvu u struci.

Prijava na natječaj s natječajnom dokumentacijom obvezno se prilaže i u elektroničkom obliku (CD).

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama tj. do 28.05.2016. godine.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati s nepotpunim i nepravodobno poslanim prijavama ne smatraju se pristupnicima na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom na adresu: Visoko učilište Algebra, Zagreb, Ilica 242, s naznakom: »Za natječaj«.

Algebra na predstojećoj konferenciji Microsoft WinDays – Doing Business in Digital Economy

Kao partner konferencije, Algebra ove godine zauzima značajno mjesto i na tehnološkom i poslovnom dijelu središnje Microsoftove konferencije. Osim brojnih tehnoloških predavanja koja će održati vodeći hrvatski stručnjaci koji su ujedno i predavači na Algebrinim studijskim i stručnim područjima, posebnu će pažnju Visoko učilište Algebra na konferenciji WinDays usmjeriti ka temama koje povezuju tehnologiju i poslovanje. eVođenje (eLeadership), vruća tema koja se nalazi u samom ishodištu strategije digitalnog razvoja Europske unije, a uključuje obrazovanje vrhunskih profesionalaca koji odlično razumiju primjenu digitalnih tehnologija u poslovanju, bit će središnja Algebrina tema na poslovnom dijelu konferencije.  Read more

Konferencija: Računalne igre – pokretač ekonomskog rasta

Gameri, poduzetnici, studenti multimedije, računarstva, informatike, digitalnog marketinga i svi ostali zainteresirani za svijet računalnih igara. Ovaj petak, 15. travnja 2016. godine, ne propustite konferenciju koju organiziraju Croatian Game Developers Association, Hrvatska gospodarska komora i inicijativa „eSkills for Jobs“ na temu „Računalne igre – pokretač ekonomskog rasta“. Ulaz na konferenciju koja će se održati u prostorima HKG, Rooseveltov trg 2, Zagreb, s početkom u 9:00 sati je besplatan uz prethodnu najavu na adresu  hgkit@hgk.hr zbog ograničenog broja mjesta.

Read more

Besplatno stjecanje Microsoft certifikata u Algebri – prijave još samo 4 dana!

Algebra najavljuje novi ciklus inicijative kroz koju je dosad više od 1.800 mladih položilo svoje prve IT certifikate – srednjoškolci ponovno mogu, posve besplatno, stjecati Microsoft certifikate. Ovo je prilika da još i prije završetka formalnog školovanja krenu polagati ispite koje iznimno traže IT poslodavci. Predtestiranja za polaganje ovih ispita otvorena su online još samo do 17. travnja, a nakon predtestiranja i probnih ispita, certifikacijske ispite zainteresirani učenici moći će polagati 23. travnja u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Varaždinu.
Read more