Afektivno računarstvo

Afektivno računarstvo

Naziv predmeta
Afektivno računarstvo
Oznaka predmeta
10427
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Robert Kopal
dr. sc. Branimir Dropuljić
Cilj predmeta
Osnovni cilj predmeta je upoznati studente s osnovama afektivnog računarstva i osposobiti ih za samostalnu primjenu metoda analize, sinteze i prepoznavanja afektivnih stanja. Kroz predmet će studenti steći teorijsko i praktično znanje o ovom interdisciplinarnom području, što obuhvaća poznavanje karakteristika različitih modaliteta afektivnih ekspresija: psihofiziološkog, glasovnog, verbalnog i facijalnog. Naglasak predmeta će biti na praktičnoj primjeni i razvoju modela za automatizirano prepoznavanje afektivnih stanja u industrijama.
Sadržaj
Uvod u afektivno računarstvo. Afektivna stanja. Psihofiziološka ekspresija. Glasovna i verbalna ekspresija. Facijalna ekspresija. Analiza afektivnih stanja. Sinteza afektivnih stanja. Interakcije čovjek-računalo. Aplikacije, trendovi, budućnost, etičnost. Prezentacije studentskih projekata.
Osnovna literatura:
Dropuljić, B. Afektivno računarstvo (skripta u pripremi)
Preporučena dopunska literatura
Calvo, R. A., D'Mello S. K., Gratch J., Kappas, A. The Oxford Handbook of Affective Computing. Oxford University Press, 2014. ISBN: 9780199942237.
Scherer, K. R., Bänziger, T., Roesch, E. A. Blueprint for Affective Computing. Oxford University Press, 2010. ISBN: 9780199566709.
Davidson, R. J., Scherer, K. R., Goldsmith, H. H. Handbook of Affective Sciences. Oxford University Press, 2009. ISBN: 9780195377002.
Picard, R. W. Affective Computing. MIT Press, 2000. ISBN: 9780262661157.

Minimalni ishodi učenja

  1. Obrazložiti metodologiju i svrhu automatiziranog prepoznavanja, analize i sinteze afektivnih stanja
  2. Razlikovati vrste reprezentacija afektivnih stanja
  3. Analizirati značajke psihofizioloških ekspresija
  4. Analizirati značajke glasovnih i verbalnih ekspresija
  5. Analizirati značajke facijalnih ekspresija

Željeni ishodi učenja

  1. Prosuditi koja metoda je najbolja za pojedini problem
  2. Odabrati optimalnu reprezentaciju afektivnih stanja za pojedini problem
  3. Kritički prosuditi o značajkama psihofizioloških ekspresija te temeljem toga uvidjeti za koji tip problema je značajka najpogodnija
  4. Kritički prosuditi o značajkama glasovnih i verbalnih ekspresija te temeljem toga uvidjeti za koji tip problema je značajka najpogodnija
  5. Kritički prosuditi o značajkama facijalnih ekspresija te temeljem toga uvidjeti za koji tip problema je značajka najpogodnija