Disruptivne tehnologije

Disruptivne tehnologije

Naziv predmeta
Disruptivne tehnologije
Oznaka predmeta
10431
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
doc. dr. sc. Leo Mršić, dipl. oec.
Josip Šaban, dipl. ing.
Cilj predmeta
Dramatične promjene u brojnim tehnologijama i njihov utjecaj na poslovne procese je u zadnjim godinama izraženiji nego ikad. Disruptivne tehnologije koje mijenjaju cijele industrije su postale učestala pojava. Moći analizirati disruptivni potencijal postojeće tehnologije i novonastalih poduzeća je od ključne važnosti za razumijevanje cjelokupnog poslovnog okruženja, kao i za predviđanje budućih trendova. Cilj je ovog kolegija studente upoznati s konceptom disruptivne tehnologije, pokazati im primjere iz prošlosti, uvidjeti izvore ideja disruptivnih tehnologija, analizirati disruptivni potencijal sadašnjih poduzeća i pokusati predvidjeti buduća kretanja.
Sadržaj
Uvod u disruptivne tehnologije. Izabrane teme znanstvene fantastike. Uvod u izradu osnovnog projektnog plana. Disruptivne tehnologije u uslugama. Disruptivne tehnologije u području prava i financija. Disruptivne tehnologije u učenju i znanosti. Disruptivne harverske tehnologije. Interakcija umjetne inteligencije i disruptivnih tehnologija. Komunikacijske tehnologije. Primjena analize velikih skupova podataka u medicini. Samostalna vozila. Disruptivna vojna tehnologija. Modeli financiranja naprednih istraživanja. Internet stvari. Trendovi i budućnost.
Osnovna literatura:
Mršić, L. i Medaković, N. Disruptivne tehnologije [Skripta u nastajanju]
Preporučena dopunska literatura
Christensen, C. M. 2016. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Harvard: Harvard Business Review Press.

Minimalni ishodi učenja

  1. Obrazložiti utjecaj postojećih tehnologija koje su se pokazale disruptivnima u prošlosti kroz industrijske sektore
  2. Analizirati utjecaj nekih zajedničkih tema znanstvene fantastike
  3. Ocijeniti utjecaj različitih disruptivnih tehnologija unutar sektora u kojem su se pojavile
  4. Analizirati mogućnost nastanka nove disruptivne tehnologije

Željeni ishodi učenja

  1. Ocijeniti disruptivni potencijal sadašnjih manjih poduzeća i novih tehnologija kroz industrijske sektore
  2. Kritički prosuditi odabrane teme iz znanstvene fantastike i ocijeniti mogućnost i vjerojatnost pojave disruptivne tehnologije koja bi ih implementirala
  3. Vrednovati utjecaj različitih disruptivnih tehnologija izvan područja u kojima su nastale
  4. Izravno primijeniti znanje o disruptivnim tehnologijama za formulaciju nove disruptivne tehnologije