Internet stvari

Internet stvari

Naziv predmeta
Internet stvari
Oznaka predmeta
11273
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
dr. sc. Goran Đambić, dipl. ing.
Andrej Lacković
Cilj predmeta
Ciljevi predmeta su upoznati studente s konceptom Interneta stvari (engl. IoT – Internet of Things), njegovom ulogom, sastavnicama, trenutnim stanjem i budućim smjerovima razvoja. Naučiti kako odabrati prikladnu klijentsku (mikrokontroler, senzori, aktuatori) i poslužiteljsku (usluge u Oblaku) platformu za implementiranje projekta u području Interneta stvari. Naučiti dizajnirati cjelovito rješenje u području Interneta stvari te ga implementirati na klijentskoj i poslužiteljskoj strani.
Sadržaj
Koncept Internet stvari, Trenutno stanje u području Interneta stvari, Trendovi u području Interneta stvari, Sastavnice rješenja na klijentu i na poslužitelju, Mikrokontroleri (Arduino, RaspberryPi, Galileo, …), Senzori, Aktuatori, Programski jezici za izradu klijentskog rješenja, Koncept usluga u Oblaku, Trenutno stanje usluga u Oblaku koje podržavaju Internet stvari, Programski jezici za izradu rješenja na poslužitelju, Mrežna komunikacija klijenta i poslužitelja (protokoli), Postupak dizajniranja i vrednovanja cjelovitog rješenja
Osnovna literatura:
Adrian McEwen, Hakim Cassimally: Designing the Internet of Things, Wiley 2013.
Preporučena dopunska literatura
Claire Rowland, Elizabeth Goodman, Martin Charlier, Ann Light and Alfred Lui: Designing Connected Products: UX for the consumer internet of things, O'Reilly 2015.

Minimalni ishodi učenja

  1. Odabrati klijentsku i poslužiteljsku platformu za implementiranje rješenja temeljenog na Internetu stvari
  2. Dizajnirati nacrt jednostavnog rješenja temeljenog na Internetu stvari
  3. Konstruirati klijentski dio rješenja temeljenog na Internetu stvari pomoću mikrokontrolera i prikladnih senzora i aktuatora
  4. Konstruirati poslužiteljski dio rješenja temeljenog na Internetu stvari pomoću usluga u Oblaku

Željeni ishodi učenja

  1. Prosuditi primjenjivost klijentske i poslužiteljske platforme za implementiranje rješenja temeljenog na Internetu stvari
  2. Dizajnirati nacrt složenijeg rješenja temeljenog na Internetu stvari
  3. Vrednovati performanse klijentskog dijela rješenja temeljenog na Internetu stvari pomoću mikrokontrolera i prikladnih senzora i aktuatora
  4. Vrednovati performanse poslužiteljskog dijela rješenja temeljenog na Internetu stvari pomoću usluga u Oblaku