Skladišta podataka i poslovna inteligencija

Skladišta podataka i poslovna inteligencija

Naziv predmeta
Skladišta podataka i poslovna inteligencija
Oznaka predmeta
10238
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Dražen Oreščanin, dipl. ing.
Tomislav Hlupić
Danijela Maljković, mag.ing.
Cilj predmeta
Upoznavanje studenata s metodologijama i tehnologijama za implementaciju analitičkih informacijskih sustava, baziranim na skladištima podataka.
Sadržaj
Upoznavanje studenata s metodologijama i tehnologijama za implementaciju analitičkih informacijskih sustava, baziranim na skladištima podataka. Studenti će steći metodološka znanja potrebne za implementaciju skladišta podataka, sustava za izvještavanje i multi-dimenzionalnu analizu, osnovna znanja potrebna za implementaciju sustava za planiranje i budžetiranje, te sustava za prediktivnu analitiku, te za analitiku velikih podatka. Kroz vježbe će studenti steći vještinu korištenja Microsoft alata za izradu analitičkih sustava.
Osnovna literatura:
Mr.Sc. Dražen Oreščanin, Danijela Maljković: Skladišta podataka i poslovna inteligencija, Algebra, 2016
Preporučena dopunska literatura
Ralph Kimball,‎ Margy Ross,‎ Warren Thornthwaite,‎ Joy Mundy,‎ Bob Becker: The Data Warehouse Lifecycle Toolkit 2nd Edition,, Wiley, 2008
Robert Laberge: The Data Warehouse Mentor: Practical Data Warehouse and Business Intelligence Insights, McGraw-Hill Education; 2011

Minimalni ishodi učenja

 1. Razumjeti svrhu analitičkih sustava.
 2. Razumjeti dizajn skladišta podataka.
 3. Razumjeti koncepte upravljanja kvalitetom podataka.
 4. Razumjeti proces integracije podataka.
 5. Razumjeti svrhu OLAP struktura, izvještaja i analiza.
 6. Razumjeti metodologiju implementacije analitičkih sustava i nove trendove.

Željeni ishodi učenja

 1. Specificirati korisničke zahtjeve za analitički sustav.
 2. Dizajnirati skladište podataka.
 3. Analizirati operativne podatke i prepoznati probleme s kvalitetom podataka.
 4. Integrirati podatke iz različitih izvora korištenjem platforme za integraciju podataka.
 5. Dizajnirati OLAP strukture, kreirati izvještaje i analize.
 6. Sudjelovati u implementaciji analitičkog sustava kao član tima.