POSLOVI ZA KOJE JE STUDENT OSPOSOBLJEN

A) RADNA MJESTA
Radna mjesta za koja je osposobljen student koji završi specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva spadaju u nekoliko generalnih skupina, budući da studij nizom svojih izbornih predmeta omogućuje profiliranje studenata u određena područja struke (usmjerenja). Skupine i radna mjesta relevantne za podatkovno usmjerenje su;

Podatkovni stručnjaci

 • Podatkovni analitičar
 • Podatkovni specijalist
 • Specijalist za poslovnu inteligenciju/analitiku
 • Podatkovni inženjer, analitičar
 • Podatkovni inženjer, arhitekt
 • Podatkovni inženjer za potporu odlučivanju
 • Podatkovni inženjer, istraživač
 1. OSTALI IT STRUČNJACI
 • Voditelj IT projekata
 • IT inženjer za implementaciju sustava e-poslovanja
 • IT inženjer, specijalist za prodaju poslovnih rješenja
 • IT inženjer za implementaciju sustava potpore poslovnom odlučivanju

Svi diplomanti ovog studija imati će dobru bazu u području e-poslovanja i poslovnih IT sustava te dodatna znanja sukladno kolegijima koje su pohađali i položili.
B) POSLOVI ZA PODATKOVNO USMJERENJE

 • podatkovno usmjerenje:
 • — razvoj informatičke podrške za pristup, obradu i analizu podataka,
 • — ekstrakcija i transformacija podataka iz različitih izvora u svrhu pripreme analitičke baze podataka,
 • — istraživanje i modeliranje podataka upotrebom različitih programskih jezika,
 • — otkrivanje znanja skrivenog u podacima te njihova interpretacija i vizualizacija,
 • — iznalaženje zaključaka i postavljanje hipoteza na temelju podataka,
 • — izrada analitičkih i prediktivnih modela,
 • — tumačenje rezultata analitičkih modela u svrhu potpore donošenju poslovnih odluka,
 • — implementacija robusnih, skalabilnih i efikasnih analitičkih sustava,
 • — planiranje i vođenje projekata implementacije baza podataka za analitičke sustava,
 • — planiranje i vođenje projekata implementacije prediktivnih modela baziranih na različitim platformana,
 • — implementacija interoperabilnih integriranih sustava za pohranu i analizu podataka te potporu poslovnom odlučivanju,