Uspješne priče naših studenata

MATIJA BARIŠIĆ, student Visokog učilišta
Algebra


U želji za daljnjim akademskim razvojem odlučio sam upisati i Diplomski studij i to ponovno na Visokom učilištu Algebra. Pošto se u bližoj budućnosti vidim i u tehničkom i u poslovnom dijelu IT-a, odlučio sam upisati Podatkovni smjer (engl. Data Science). Ovo područje mi je posebno interesantno zbog širokog spektra primjene, kako u IT-u, tako i u drugim djelatnostima, a i sva suvremena istraživanja ukazuju na sve veću primjenu znanosti o podacima – prikupljanju podataka, njihovoj analizi i prikazu, te donošenju poslovnih odluka temeljenih na znanjima dobivenim iz tih podataka.


Na Visokom učilištu Algebra sam završio Preddiplomski stručni studij, smjer Multimedijsko računarstvo. Tijekom studija sam stekao i teorijska i vrlo praktična znanja i vještine vezane uz razvoj web-stranica, kreiranje CMS sadržaja te internet marketing. Nakon studija sam se zaposlio u tvrtki AMPLEXOR Adriatic, podružnici kompanije AMPLEXOR International, na poziciji konzultanta. Temeljna djelatnost tvrtke je implementacija vlastitog specijaliziranog DMS (engl. Document Management System) softverskog rješenja, namijenjenog prvenstveno farmaceutskim kompanijama. Osobno, svakodnevno radim na konfi guraciji i integraciji AMPLEXOR
Lifesciences Suite sustava te kompleksnim migracijama. Osim tog tehničkog dijela posla, sretan sam što imam i svakodnevnu priliku komunicirati direktno s klijentima.