O smjeru

Područje razvoja računalnih igara najpropulzivniji je dio multimedijske industrije koji zadnjih desetak godina ostvaruju rast prihoda koji doseže u prosjeku stopu od 10% godišnje odnosno doseže u 2016. godini prihod od 99,6 milijardi dolara. Ova visoko dohodovna industrija bazirana na velikoj količini programerskog znanja, ali isto tako i na kreativnosti i interdisciplinarnom poznavanju određenih područja umjetnosti i dizajna, danas se snažno oslanja na nove tehnologije kao što su virtualna i proširena stvarnost te na brojna dostupna razvojna okruženja (platforme) koje omogućuju razvoj računalnih igara za primjenu na različitim uređajima.

Dodatnu podršku razvoju ove industrije daje i činjenica kako je ona prepoznata kao digitalni sport (engl. e-sport) od strane brojnih utjecajnih medija koji je dodatno promoviraju i povećavaju potražnju za novim i kompleksnijim računalnim igrama (npr. BBC, SKY Sport, itd). Struktura kolegija unutar usmjerenja osmišljena je tako da prepoznaje postojeće zahtjeve za znanjima i vještinama u ovoj industriji, ali isto tako anticipira i buduće trendove razvoja. Izbor odgovarajućih razvojnih alata koji se koriste na studiju omogućuje studentima razvoj igara za različite platforme, od onih mobilnih do klasičnih konzola ili PC-a.

Studij iz perspektive studenta ima ukupno 18 kolegija, od čega 8 obveznih i 10 izbornih čiji je izbor najvećim dijelom predodređen izborom pojedinog usmjerenja. Izborni kolegiji vezani uz usmjerenje pripadaju u dvije skupine i to tako da iz prve skupine dolazi po jedan kolegij na svakom od prva tri semestra, dok iz druge skupine dolaze po dva kolegija na prva dva semestra i tri kolegija na trećem semestru. Izborni kolegiji određeni su pojedinim usmjerenjem tako da obično studentima omogućuju da kroz grupe od tri kolegija koji se logično nastavljaju (od prvog do trećeg semestra) steknu nužna znanja i vještine u određenom užem području i da se na taj način specijaliziraju.