Poslovi za koje je student osposobljen

Popis poslova za koje je student osposobljen definiran je kroz analizu potreba poslodavaca za zanimanjima (oglašenim radnim mjestima) u ovom području. Pri tome je posebno uzeto u obzir koja radna mjesta poslodavci traže na pojedinoj razini stručne spreme. Dodatno, kako je studij strukturiran kroz razmjerno veliki broj izbornih kolegija koji su vezani uz pojedino usmjerenje, pojedina znanja pa time i radna mjesta biti će dostupna sukladno izbornim kolegijima koje je student pohađao i položio.

Poslovi za koje je student osposobljen:

 • planiranje i izrada 2D računalnih igara
 • planiranje i izrada 3D računalnih igara
 • planiranje i izrada računalnih igara temeljenim na virtualnoj i proširenoj stvarnosti
 • planiranje i izrada mrežnih računalnih igara
 • planiranje i izrada računalnih igara temeljenih na perzistentnim online svjetovima
 • izrada i teksturiranje jednostavnih računalnih 3D modela
 • poznavanje ergonomije računalnih igara
 • poznavanje specifičnosti, prednosti i nedostatak raznih platformi za igre
 • razumijevanje tržišnih principa i tehnika monetizacije računalnih igara.

Moguća radna mjesta:

 • programer, specijalist za izradu računalnih igara
 • programer, specijalist za izradu 3D igara
 • stručnjak za izradu scenarija računalnih igara
 • animator u području računalnih igara