Implementacija bežičnih lokalnih mreža

Implementacija bežičnih lokalnih mreža

Naziv predmeta
Implementacija bežičnih lokalnih mreža
Oznaka predmeta
10272
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Silvio Papić, dipl. ing.
Karlo Josić
Cilj predmeta
Razumijevanje bežičnih tehnologija temeljenih na samostalnim (engl. Standalone) i upravljanim (engl. Managed) bežičnim pristupnim točkama (engl. Access points), njihovoj ulozi u modernim računalnim mrežama s ciljem primjena u svrhu povezivanja zaposlenika s ostatkom računalne mreže.
Sadržaj
Kolegij primarno obrađuje bežične tehnologije koje se koriste u složenim IT sustavima srednjih i velikih tvrtki s razgranatom infrastrukturom i velikim brojem zaposlenika. Teme koje se obrađuju kroz kolegij su vezane za WLAN (engl. Wireless Local Area Network), a obuhvaćaju specifičnosti vezane za bežičnu tehnologije i uređaje koji se koriste za realizaciju bežičnih mreža, kao i određivanje ograničenja vezanih dizajn, planiranje, implementaciju i testiranje WLAN rješenja.
Osnovna literatura:
David Hucaby: CCNA Wireless 200-355 Official Cert Guide, Cisco Press, 2015
Preporučena dopunska literatura
Jim Geier:Designing and Deploying 802.11 Wireless Networks: A Practical Guide to Implementing 802.11n and 802.11ac Wireless Networks For Enterprise-Based Applications, 2nd Edition, Cisco Press, 2015

Minimalni ishodi učenja

  1. Kritički usporediti postojeće standarde i tehnologije korištene za implementaciju bežičnih mreža
  2. Implementirati samostalne bežične uređaje u svrhu povezivanja računala s postojećom mrežnom infrastrukturom
  3. Implementirati upravljane bežične uređaje u svrhu povezivanja računala s postojećom mrežnom infrastrukturom
  4. Otkriti i ukloniti uzroke problema u radu s bežičnim tehnologijama koristeći dostupne alate za nadzor, mjerenje i analizu prometa u bežičnoj računalnoj mreže

Željeni ishodi učenja

  1. Argumentirati prednosti i nedostatke postojećih standarda i tehnologija korištenih za implementaciju bežičnih mreža
  2. Argumentirati prednosti i nedostatke korištenja samostalnih bežičnih uređaja u svrhu povezivanja računala na mrežnu infrastrukturu
  3. Argumentirati prednosti i nedostatke korištenja upravljanih bežičnih uređaja u svrhu povezivanja računala na mrežnu infrastrukturu
  4. Argumentirati potrebu za korištenjem alata za nadzor, mjerenje i analizu prometa u bežičnoj računalnoj mreže