Napredno skriptiranje

Napredno skriptiranje

Naziv predmeta
Napredno skriptiranje
Oznaka predmeta
11277
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
5
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
90
Ukupno
150
Nastavnici i suradnici
Vedran Dakić, dipl. ing.
Jasmin Redžepagić
Aleksandar Zlatović, bac.
Cilj predmeta
Razumijevanje i primjena skriptnih tehnologija u Microsoft i Open Source sustavima (primjer - PowerShell i Python). Automatizacija IT poslova korištenjem skriptnih tehnologija. Nadzor i oporavak od kvara IT sustava korištenjem skriptnih tehnologija.
Sadržaj
Kolegij primarno obrađuje metode i alate korištene u svrhu razvoja znanja skriptiranja za sustave bazirane na Microsoft tehnologijama i sustave bazirane na Open Source tehnologijama. Poseban naglasak kolegija stavljen je na praktičan rad, izradu konkretnih skripti koje sistem administratori koriste u svakodnevnom poslu. Kao primjer će biti korištene PowerShell i Python tehnologije, uz spomen drugih tehnologija (Visual Basic scripting, Perl scripting).
Osnovna literatura:
Don Jones, Jeffery Hicks: Learn Windows PowerShell in a month of lunches, 2nd edition
Mark Lutz: Learning Python, 5th edition
Preporučena dopunska literatura
Članci i linkovi objavljeni na IE tijekom semestra

Minimalni ishodi učenja

  1. Osnovne funkcionalnosti Microsoft skriptnih tehnologija
  2. Osnovne funkcionalnosti Microsoft skriptnih tehnologija
  3. Osnovne funkcionalnosti Open Source skriptnih tehnologija
  4. Napredne funkcionalnosti Open Source skriptnih tehnologija
  5. Automatizacija poslova korištenjem skriptnih tehnologija - Microsoft i Open Source

Željeni ishodi učenja

  1. Izrada osnovnih skripti primjenom Microsoft skriptnih tehnologija
  2. Primjena Microsoft skriptnih tehnologija u cloud tehnologijama
  3. Izrada osnovnih skripti primjenom Open Source skriptnih tehnologija
  4. Primjena Open Source skriptnih tehnologija za izradu aplikacija i njihovu primjenu u cloud tehnologijama
  5. Primjena skriptnih tehnologija na svakodnevne administrativne poslove u Microsoft i Open Source okruženju