Napredno usmjeravanje i preklapanje 2

Napredno usmjeravanje i preklapanje 2

Naziv predmeta
Napredno usmjeravanje i preklapanje 2
Oznaka predmeta
11279
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Silvio Papić, dipl. ing.
Cilj predmeta
Razumijevanje složenih mrežnih tehnologija korištenih za povezivanje udaljenih lokacija preko Interneta ili vlastite infrastrukture u kontekstu računalne mreže srednjih i velikih tvrtki te pružatelja Internet usluga.
Sadržaj
Kolegij primarno obrađuje tehnologije koje se koriste u mrežama pružatelja Internet usluga, srednjih i velikih tvrtki s razgranatom infrastrukturom. Tehnologije koje se obrađuju uključuju VPN tehnologije, IPv6 protokol i prijelazne mehanizme, mehanizme manipuliranja usmjerničkim putanjama, kao i tehnologije za povezivost i usmjeravanje na Internetu. Nakon uspješno položenog kolegija studenti će moći odabrati i implementirati obrađene tehnologije u mrežama pružatelja Internet usluga, te srednjih i velikih poslovnih okruženja kako bi se povećala efikasnosti cjelovite mrežne infrastrukture, a u svrhu potpore poslovanju tvrtke.
Osnovna literatura:
Diane Teare:Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2010
Richard Froom, Balaji Sivasubramanian, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2010
Amir Ranjbar: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT), Cisco Press, 2010
Preporučena dopunska literatura
Jeff Doyle, Jennifer Carroll: Routing TCP/IP, Volume II: CCIE Professional Development, 2nd Edition, Cisco Press, 2016

Minimalni ishodi učenja

  1. Osmisliti i implementirati rješenje za povezivanje udaljenih lokacija preko Interneta koristeći VPN tehnologije
  2. Implementirati IPv6 protokol u složenom mrežnom okruženju i dokazati korisnost prijelaznih mehanizama
  3. Implementirati mehanizme manipulacije usmjerničkim putanjama koristeći poznate usmjerničke protokole u svrhu postizanja efikasnog usmjeravanja prometa kroz mrežu
  4. Osmisliti i implementirati rješenje za WAN povezivost pružatelja Internet usluga i poslovnih tvrtki koristeći poznate tehnologije

Željeni ishodi učenja

  1. Vrednovati osmišljeno VPN rješenje i njegovu implementaciju s obzirom na specifične zahtjeve
  2. Vrednovati implementaciju IPv6 protokola u složenom mrežnom okruženju i argumentirati korisnost prijelaznih mehanizama
  3. Vrednovati korisnost pojedinih mehanizama za manipulaciju usmjerničkim putanjama u svrhu postizanja efikasnog usmjeravanja prometa kroz mrežu
  4. Vrednovati implementaciju smišljenog rješenja za WAN povezivost pružatelja Internet usluga i poslovnih tvrtki s obzirom na specifične zahtjeve