Napredno usmjeravanje i preklapanje

Napredno usmjeravanje i preklapanje

Naziv predmeta
Napredno usmjeravanje i preklapanje
Oznaka predmeta
10278
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Silvio Papić, dipl. ing.
Cilj predmeta
Razumijevanje L2 i L3 tehnologija i njihove međuovisnosti s ciljem dizajna, planiranja i implementacije istih u kontekstu računalne mreže srednjih i velikih tvrtki uz adekvatnu primjenu sigurnosti i nadzora mrežne infrastrukture.
Sadržaj
Kolegij primarno obrađuje tehnologije usmjeravanja i preklapanja uz obradu tema iz područja sigurnosti i nadzora mrežne infrastrukture. Usmjernički protokoli koji se uče na kolegiju su RIP, EIGRP i OSPF. Tehnologije vezane za preklapanje koje su pokrivene kolegijem su VLAN-ovi, InterVLAN usmjeravanje, razne verzije STP protokola, VTP i tehnologije visoke dostupnosti u L2 mreži. U području sigurnosti se obrađuju teme vezane za osiguravanje pristupa mrežnoj infrastrukturi, upravljanja mrežnom opremom na siguran način i štićenje mreže od uobičajenih L2 napada. Područje nadzora mrežne infrastrukture obuhvaća tehnologije za praćenje mrežne infrastrukture i tokova prometa, korištenje alata za analizu mrežnog prometa. Nakon uspješno položenog kolegija studenti će moći odabrati i implementirati obrađene tehnologije u mreži srednje velikih poslovnih okruženja kako bi postigao sinergijski učinak u svrhu povećanja efikasnosti ukupne mrežne infrastrukture.
Osnovna literatura:
Diane Teare:Implementing Cisco IP Routing (ROUTE) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2010
Richard Froom, Balaji Sivasubramanian, Erum Frahim: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) Foundation Learning Guide, Cisco Press, 2010
Amir Ranjbar: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT), Cisco Press, 2010
Preporučena dopunska literatura
Jeff Doyle, Jennifer Carroll: Routing TCP/IP, Volume II: CCIE Professional Development, 2nd Edition, Cisco Press, 2016

Minimalni ishodi učenja

  1. Implementirati L2 tehnologije u složenom mrežnom okruženju s ciljem optimizacije preklapanja prometa.
  2. Implementirati sigurnosne tehnologije u složenom mrežnom okruženju s ciljem zaštite pristupa mrežnoj infrastrukturi i opremi.
  3. Implementirati usmjerničke tehnologije u složenom mrežnom okruženju s ciljem optimizacije usmjeravanja prometa.
  4. Implementirati mrežne servise u složenom mrežnom okruženju s ciljem podrške optimalnom funkcioniranju mreže.

Željeni ishodi učenja

  1. Vrednovati implementaciju L2 tehnologija s obzirom na specifične zahtjeve u složenom mrežnom okruženju
  2. Vrednovati implementaciju sigurnosnih tehnologija s obzirom na specifične zahtjeve u složenom mrežnom okruženju.
  3. Vrednovati implementaciju usmjerničkih tehnologija s obzirom na specifične zahtjeve u složenom mrežnom okruženju.
  4. Vrednovati implementaciju mrežnih servisa s obzirom na specifične zahtjeve u složenom mrežnom okruženju