Otkrivanje i uklanjanje problema u radu s IT sustavima

Otkrivanje i uklanjanje problema u radu s IT sustavima

Naziv predmeta
Otkrivanje i uklanjanje problema u radu s IT sustavima
Oznaka predmeta
10280
Semestar
3
Status predmeta
ECTS
3
Predavanja
15
Vježbe
30
Samostalni rad
45
Ukupno
90
Nastavnici i suradnici
Silvio Papić, dipl. ing.
Vedran Dakić, dipl. ing.
Aleksandar Zlatović, bac.
Cilj predmeta
Razumijevanje i primjena metoda i alata za otkrivanje i uklanjanje uzroka problema u složenom IT sustavu uzimajući u obzir dizajn IT sustava, njegove specifičnosti i svrhu za poslovno okruženje, kao i međuovisnosti tehnologija koje ga čine, s ciljem minimalnih negativnih učinaka za poslovanje.
Sadržaj
Kolegij primarno obrađuje metode i alate korištene u svrhu otkrivanja i uklanjanja uzroka problema u nekoliko glavnih gradivnih elemenata svakog IT sustava, a to su komunikacija i povezivost IT sustava, efikasno korištenje resursa IT sustava i sigurnost i stabilnost IT sustava sve u svrhu potpore poslovnim procesima koje IT sustav treba podržati.
Osnovna literatura:
Priscilla Oppenheimer: Top-Down Network Design, 3rd Edition , Cisco Press, 2010
Knjiga-skripta za kolegij: OUPRIS
Preporučena dopunska literatura
Russ White, Denise Donohue:Art of Network Architecture, The: Business-Driven Design , Cisco Press, 2014
Technet članci objavljeni na IE tijekom semestra

Minimalni ishodi učenja

  1. Odabrati adekvatnu metodu i alate za za otkrivanje i uklanjanje problema u radu s IT sustavima
  2. Otkriti i ukloniti uzrok problema u povezivosti i komunikaciji unutar složenog IT sustava
  3. Otkriti i ukloniti uzrok neefikasnog korištenja resursa unutar složenog IT sustava
  4. Otkriti i ukloniti uzrok problema vezanih za sigurnost i stabilnost složenog IT sustava

Željeni ishodi učenja

  1. Argumentirati odabrane metode i alate za otkrivanje i uklanjanje problema u radu s IT sustavima
  2. Ukloniti uzrok problema u povezivosti i komunikaciji unutar složenog IT sustava uz minimalan negativan učinak za funkcioniranje IT sustava u cjelini i adekvatno dokumentirati proces
  3. Ukloniti uzrok neefikasnog korištenja resursa unutar složenog IT sustava uz minimalan negativan učinak za funkcioniranje IT sustava u cjelini i adekvatno dokumentirati proces
  4. Ukloniti uzrok problema vezanih za sigurnost i stabilnost unutar složenog IT sustava uz minimalan negativan učinak za funkcioniranje IT sustava u cjelini i adekvatno dokumentirati proces