Sustavi za pohranu podataka

Sustavi za pohranu podataka

Naziv predmeta
Sustavi za pohranu podataka
Oznaka predmeta
10284
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
3
Predavanja
15
Vježbe
30
Samostalni rad
45
Ukupno
90
Nastavnici i suradnici
Vedran Dakić, dipl. ing.
Aleksandar Zlatović, bac.
Cilj predmeta
Strukturirano upoznavanje sa storage tehnologijama.
Sadržaj
iSCSI, FC i FCoE, NFS v3.0, NFS v4.x, Microsoft storage sustavi I (SMB, Scale-out File Server), Microsoft storage sustavi II (Storage spaces), VMware storage sustavi (vSAN), Open-Source storage I (Gluster), Open-Source storage II (CEPH), Storage tiering, Storage policies, Storage Multipathing, Deduplikacija i klasifikacija datoteka, Enkripcija - BitLocker i EFS, Object-based storage, Design storage sustava za virt i cloud okoline, Envisioning - Budućnost storage sustava
Osnovna literatura:
EMC Education Services: Information storage and management
Interna skripta: Sustavi za pohranu podataka
Preporučena dopunska literatura
Cormac Hogan, Duncan Epping: Essential Virtual SAN: Adiministrator's guide to VMware Virtual SAN

Minimalni ishodi učenja

 1. Objasniti block-level storage sustave - iSCSI, FC, FCoE.
 2. Objasniti Share-level sustave za pohranu - SMB, NFS, Microsoft File Server
 3. Kroz primjer Microsoft sustava, objasniti deduplikaciju klasifikaciju datoteka, enkripciju i QoS. Objasniti Storage Spaces.
 4. Objasnite Software-defined storage, koristeći kao primjer Gluster, CEPH i vSAN
 5. Objasniti napredne konfiguracije sustava za pohranu radi povećanja brzine, skalabilnosti ili sigurnosti.
 6. Osnove dizajna sustava za pohranu za virtualizirane i cloud okoline. Objasnite object-based storage.

Željeni ishodi učenja

 1. Konfiguracija block-level storage sustava - iSCSI, FC.
 2. Konfigurirati i upravljati share-level storage sustavima - SMB, NFS, Microsoft File Server.
 3. Napredno konfigurirati MS sustav za pohranu podataka za deduplikaciju, klasifikaciju, enkripciju i QoS. Implementirati Storage Spaces.
 4. Implementacija Software-defined sustava za pohranu.
 5. Napredno konfigurirati sustav za pohranu podataka radi povećanja brzine, skalabilnosti ili sigurnosti.
 6. Napraviti osnovni dizajn sustava za pohranu podataka za virtualizirane i cloud okoline, za bilo koji scenarij (virtualizacija servera, VDI, cloud usluge). Usporediti object-based storage sa ostalim storage sustavima i pronaći prednosti i mane.