Upravljanje identitetima

Upravljanje identitetima

Naziv predmeta
Upravljanje identitetima
Oznaka predmeta
11242
Semestar
2
Status predmeta
ECTS
6
Predavanja
30
Vježbe
30
Samostalni rad
120
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
mr. sc. Dražen Pranić, dipl. ing.
Robert Petrunić, struč.spec.ing.comp
Cilj predmeta
Cilj predmeta je steći ispravno poimanje problematike upravljanja identitetima te ovladati načelima, metodama i tehnologijama upravljanja identitetima u informacijskim sustavima.
Sadržaj
Uloga, značaj i način upravljanja digitalnim identitetima (IDM) u suvremenim poslovnim informacijskim sustavima. Dionici sustava upravljanja identitetima i njihovi zahtjevi. Definicija digitalnog identiteta. Životni ciklus identiteta.
Razmjena podataka o identitetima. Povjerenje, privatnost, sigurnost i rizik u upravljanju identitetima. Upravljanje pravom pristupa i uloga police. Arhitekture sustava upravljanja identitetima.
Ključne tehnologije, servisi i protokoli u upravljanju identitetima: SAML, OpenID, InfoCard , XML enkripcija, Kerberos, Radius, Shibboleth i dr. Primjeri iz prakse. Pregled i analiza mogućnosti trenutno najzastupljenijih rješenja (Microsoft, IBM, Oracle i dr).
Standardi i referentne arhitekture sustava. Federacijski i centralizirani model sustava. Upravljanje i modeliranje poslovnih procesa. Zrelost poslovnih, informacijskih i sustava upravljanja identitetima. Integriranje imeničkih sustava i servisa. Standardi za interoperabilnost i okviri za razvoj interoperabilnosti.
Osnovna literatura:

1. Priručnik: Cmuk, Petak i dr. Upravljanje digitalnim identitetima, Algebra, Zagreb

2. Phil Windley: Digital Identity: OReilly, August 2005


Preporučena dopunska literatura

1. Cmuk, Franković, Turčin: LDAP sustavi, Algebra 2011.

2. Elisa Bertino, Kenji Takahashi: Identity Management: Concepts, Technologies, and Systems; Artech House, December 2010

3. Archie Reed: The Definitive Guide To Identity Management, Realtimepublishers.com Inc, 2004.

Minimalni ishodi učenja

 1. Objasniti ulogu sustava upravljanja identitetima u suvremenim poslovnim informacijskim sustavima.
 2. Definirati pojmove i opisati problematiku digitalnog identiteta, povjerenja, privatnosti, sigurnosti i rizika u IDM sustavima.
 3. Objasniti svojstva ključnih tehnologija u uspostavi IDM sustava.
 4. Objasniti prednosti i nedostatke ključnih referentnih IDM arhitektura.
 5. Analizirati prednosti i nedostatke obrađenih IDM rješenja (Microsoft, Oracle, IBM i dr.).
 6. Objasniti način rada OpenID i OAuth sustava.

Željeni ishodi učenja

 1. Izraditi studiju izvedivosti i isplativosti za uvođenje IDM sustava u dani informacijski sustav.
 2. Razraditi ograničenja i problematiku digitalnih identiteta, povjerenja, privatnosti, sigurnosti i rizika u IDM sustavima.
 3. Procijeniti prikladnost i primijeniti ključne tehnologije u uspostavi IDM sustava.
 4. Implementirati određenu IDM arhitekturu pomoću najprikladnijih tehnologija.
 5. Primijeniti dva najzastupljenije rješenja za IDM.
 6. Primijeniti OpenID i OAuth rješenja na danom IDM sustavu.