Upravljanje informacijskim uslugama

Upravljanje informacijskim uslugama

Naziv predmeta
Upravljanje informacijskim uslugama
Oznaka predmeta
10229
Semestar
1
Status predmeta
ECTS
4
Predavanja
30
Vježbe
15
Samostalni rad
135
Ukupno
180
Nastavnici i suradnici
Renato Barišić, spec. inf.
Cilj predmeta
Usvajanje pojmova, znanja i vještina upravljanja informacijskim uslugama u skladu s ITIL 2011 i ISO/IEC 20000-1:2011.
Sadržaj
"Temeljni pojmovi i koncepti upravljanja informacijskim uslugama, Strategija usluga - principi i procesi, Dizajn usluga - principi i procesi, Tranzicija usluga - principi i procesi, Rukovanje uslugama - principi, procesi i funkcije, Kontinuirano poboljšavanje usluga - principi i procesi"
Osnovna literatura:
Upravljanje informacijskim uslugama
Preporučena dopunska literatura
"ITIL Service Strategy (2011 edition), TSO, 2011., ISBN: 9780113313044
ITIL Service Design (2011 edition), TSO, 2011., ISBN: 9780113313051
ITIL Service Transition (2011 edition), TSO, 2011., ISBN: 9780113313068
ITIL Service Operation (2011 edition), TSO, 2011., ISBN: 9780113313075
ITIL Continual Service Improvement (2011 edition), TSO, 2011., ISBN: 9780113313082"

Minimalni ishodi učenja

 1. Definirati temeljne pojmove korištene u upravljanju informacijskim uslugama.
 2. Definirati svrhu, ciljeve, principe i procese faze strategije usluga.
 3. Definirati svrhu, ciljeve, principe i procese faze dizajna usluga.
 4. Definirati svrhu, ciljeve, principe i procese faze tranzicije usluga.
 5. Definirati svrhu, ciljeve, principe, procese i funkcije faze rukovanja uslugama.
 6. Definirati svrhu, ciljeve, principe i proces faze kontinuiranog poboljšavanja usluga.

Željeni ishodi učenja

 1. Obrazložiti temeljne pojmove korištene u upravljanju informacijskim uslugama.
 2. Obrazložiti svrhu, ciljeve, principe i procese faze strategije usluga te odnos s drugim fazama životnog ciklusa usluge.
 3. Obrazložiti svrhu, ciljeve, principe i procese faze dizajna usluga te odnos s drugim fazama životnog ciklusa usluge.
 4. Obrazložiti svrhu, ciljeve, principe i procese faze tranzicije usluga te odnos s drugim fazama životnog ciklusa usluge.
 5. Obrazložiti svrhu, ciljeve, principe, procese i funkcije faze rukovanja uslugama te odnos s drugim fazama životnog ciklusa usluge.
 6. Obrazložiti svrhu, ciljeve, principe i proces faze kontinuiranog poboljšavanja usluga te odnos s drugim fazama životnog ciklusa usluge.