Nastavni plan

Odlukom stručnog vijeća u ovoj šk. godini izvoditi će se Specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva – sistemsko usmjerenje prema nastavnom planu kako slijedi. Studenti biraju po jedan kolegij na svakom semestru iz liste predloženih izbornih kolegija.

Prva godina, Semestar 1

PredmetiSatiECTS
Poduzetništvo605
Upravljanje informacijskim uslugama454
izborni inf 1606
Napredno usmjeravnje i preklapanje606
Upravljanje sigurnosnim incidentima u IT sustavima606
Sustavi za pohranu podataka453

Prva godina, Semestar 2

PredmetiSatiECTS bodovi
Kreativnost i kritičko mišljenje453
izborni inf 2606
Penetracijsko testiranje606
Napredno usmjeravanje i preklapanje 2 606
Napredno skriptiranje605
Budućnost razvoja IT infrastrukture454

Druga godina, Semestar 3

PredmetiSatiECTS bodovi
Pregovaranje i rješavanje konflikata453
izborni inf 3606
Napredni protokoli za davatelje usluga606
Redundantnost IT servisa i aplikacija606
Računalna forenzika606
Otkrivanje i uklanjanje problema u radu s IT sustavima453

Druga godina, Semestar 4

PredmetiSatiECTS
Diplomski rad30030

Izborni predmeti

Izborni Informacijske tehnologijeSatiECTSSemestar
Upravljanje kvalitetom u IT projektima6061
Prijenos govora putem Internet Protokola6061
Upravljanje identitetima6062
Upravljanje inovacijom6062
Kvaliteta usluge za mreže6063
Implementacija bežičnih lokalnih mreža6063