Nastavni plan

Odlukom stručnog vijeća u ovoj šk. godini izvoditi će se Specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva – sistemsko usmjerenje prema nastavnom planu kako slijedi. Studenti biraju po jedan kolegij na svakom semestru iz liste predloženih izbornih kolegija.

Prva godina, Semestar 1

Predmeti Sati ECTS
Poduzetništvo 60 5
Upravljanje informacijskim uslugama 45 4
izborni inf 1 60 6
Napredno usmjeravnje i preklapanje 60 6
Upravljanje sigurnosnim incidentima u IT sustavima 60 6
Sustavi za pohranu podataka 45 3

Prva godina, Semestar 2

Predmeti Sati ECTS
Kreativnost i kritičko mišljenje 45 3
izborni inf 2 60 6
Penetracijsko testiranje 60 6
Napredno usmjeravanje i preklapanje 2  60 6
Napredno skriptiranje 60 5
Budućnost razvoja IT infrastrukture 45 4

Druga godina, Semestar 3

Predmeti Sati ECTS
Pregovaranje i rješavanje konflikata 45 3
izborni inf 3 60 6
Napredni protokoli za davatelje usluga 60 6
Redundantnost IT servisa i aplikacija 60 6
Računalna forenzika 60 6
Otkrivanje i uklanjanje problema u radu s IT sustavima 45 3

Druga godina, Semestar 4

Predmeti Sati ECTS
Diplomski rad 30

Izborni predmeti

Izborni Informacijske tehnologije Sati ECTS Semestar
Upravljanje kvalitetom u IT projektima 60 6 1
Prijenos govora putem Internet Protokola 60 6 1
Upravljanje identitetima 60 6 2
Upravljanje inovacijom 60 6 2
Kvaliteta usluge za mreže 60 6 3
Implementacija bežičnih lokalnih mreža 60 6 3