Nastavni plan

Odlukom stručnog vijeća u ovoj šk. godini izvoditi će se Specijalistički diplomski stručni studij primijenjenog računarstva – sistemsko usmjerenje prema nastavnom planu kako slijedi. Studenti biraju po jedan kolegij na svakom semestru iz liste predloženih izbornih kolegija.

Prva godina, Semestar 1

Predmeti Tip Sati ECTS
Poduzetništvo OZ 60 5
Upravljanje informacijskim uslugama OZ 45 4
izborni inf 1 I 60 6
Napredno usmjeravnje i preklapanje O 60 6
Upravljanje sigurnosnim incidentima u IT sustavima O 60 6
Sustavi za pohranu podataka O 45 3

Prva godina, Semestar 2

Predmeti Tip Sati ECTS bodovi
Kreativnost i kritičko mišljenje OZ 45 3
izborni inf 2 I 60 6
Penetracijsko testiranje O 60 6
Napredno usmjeravanje i preklapanje 2  O 60 6
Napredno skriptiranje O 60 5
Budućnost razvoja IT infrastrukture O 45 4

Druga godina, Semestar 3

Predmeti Tip Sati ECTS bodovi
Pregovaranje i rješavanje konflikata OZ 45 3
izborni inf 3 I 60 6
Napredni protokoli za davatelje usluga O 60 6
Redundantnost IT servisa i aplikacija O 60 6
Računalna forenzika O 60 6
Otkrivanje i uklanjanje problema u radu s IT sustavima O 45 3

Druga godina, Semestar 4

Predmeti Tip Sati ECTS
Diplomski rad T 300 30

Izborni predmeti

Izborni Informacijske tehnologije Sati ECTS Semestar
Upravljanje kvalitetom u IT projektima 60 6 1
Prijenos govora putem Internet Protokola 60 6 1
Upravljanje identitetima 60 6 2
Upravljanje inovacijom 60 6 2
Kvaliteta usluge za mreže 60 6 3
Implementacija bežičnih lokalnih mreža 60 6 3