Tko se može upisati

Upis na specijalistički diplomski stručni studij omogućen je svim pristupnicima koji su prethodno završili:

  1. A) stručni studij u području tehničkih znanosti, polju računarstva ili području društvenih znanosti, polju informatike i stekli 180 ECTS bodova.
  2. B) preddiplomski sveučilišni studij u području tehničkih znanosti, polju računarstva ili području društvenih znanosti, polju informatike i stekli 180 ECTS bodova.

Upis na studij moguć je i pristupnicima koji su već završili:

  1. C) specijalistički diplomski stručni studij u području tehničkih znanosti, prirodnih ili društvenih znanosti i stekli 300 ECTS bodova.
  2. D) diplomski sveučilišni studij u području tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti i stekli 300 ECTS bodova.

Upis na studij uvjetno je moguć i pristupnicima koji su već završili;

  1. E) stručni studij u području tehničkih znanosti, prirodnih ili društvenih znanosti i stekli 180 ECTS bodova.
  2. F) preddiplomski sveučilišni studij u području tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti i stekli 180 ECTS bodova.

Kod ovakvih pristupnika biti će utvrđena razlika u smislu kolegija koje je potrebno dodatno upisati sa stručnog studija Visokog učilišta Algebra, pri čemu su tipični kolegiji koje je nužno pohađati (ako ekvivalentni nisu položeni na drugom studiju):

Predmeti Semestar Sati ECTS bodovi
Sigurnost informacijskih sustava 4 60 5
Administracija operacijskih sustava 3 60 6
Sigurnost elektroničkog poslovanja 5 45 4
Računalne mreže 2 2 60 5

Studenti koji će imati obvezu pohađanja i polaganja kolegija razlikovnog semestra, u pravilu to mogu realizirati u zimskom semestru, prije upisa na studij. Pohađanje razlikovnog semestra je besplatno!

Prelazak već upisanih studenta s drugih specijalističkih diplomskih stručnih ili diplomskih sveučilišnih studija biti će omogućen u skladu sa Zakonom i Statutom Visoke škole, a u skladu sa ECTS bodovanjem, pri čemu će se odrediti razlikovni kolegiji koje student mora dodatno položiti.

Za sve pristupnike koji nisu prethodno završili studij u području tehničkih znanosti, polju računarstva, Visoko učilište Algebra zadržava pravo provedbe prijemnog ispita kojim će se utvrditi razina predznanja potrebna za uspješno studiranje.