Industrijski certifikati

Budući da katalog znanja koja se provjeravaju na ispitima unutar studija, često u sebi uključuje i zahtjeve koje postavljaju pojedini industrijski certifikati, studenti Visokog učilišta Algebra moći će polagati predmetne ispite u za to ovlaštenom ispitnom centru tokom studija. Uvjet za pristupanje ispitima za industrijske certifikate u okviru cijene studija je zadovoljenje propisanih pred-certifikacijskih uvjeta za pojedini certifikacijski ispit. Budući da Algebra ima status ispitnog centra za VUE i Prometric, studentima će biti omogućeno stjecanje certifikata unutar matične ustanove.

Certifikati koji su dostupni studentima unutar nastavnog programa:

  1. ECDL Standard
  2. Microsoft Certified Technical Specialist – MCTS: Microsoft .NET Framework 4, Windows Applications Development,
  3. Microsoft Certified Technical Specialist – MCTS: Microsoft .NET Framework 4, Web Applications i Windows Applications,
  4. Oracle Certified Associate – OCA,
  5. IT SMF – ITIL Foundation

NAPOMENE:

  1. Znanje potrebno za certifikaciju za sve navedene certifikate dostupno je kroz nastavni program studija dok je kod onih uz čiji naziv stoji opaska (dodatno) potreban i značajniji dodatni samostalni rad.
  2. U cijenu studija su uključeni certifikacijski ispiti navedeni unutar natječaja za upis.
  3. Pojedini certifikati su dostupni isključivo u slučaju izbora odgovarajućih izbornih predmeta.

Ovdje saznajte sve o uvjetima pristupanja industrijskim certifikatima.


IT SMF – ITIL Foundation

ECDL Standard
Oracle Certified Associate – OCA