Nastavni plan

Prva godina, Semestar 1

PredmetiSati ECTS Pd* Vj**
Engleski jezik za IT45421
Matematika I75732
Računalna podrška uredskom poslovanju60422
Programiranje75632
Uvod u računalne mreže45421
Osnove digitalne elektronike60531
Kineziološka kultura 1***30

Prva godina, Semestar 2

PredmetiSatiECTSPd*Vj**
Osnove poslovne ekonomije45421
Uvod u baze podataka60522
Matematika II60522
Operacijski sustavi75632
Građa računala60522
Strukture podataka i algoritmi60522
Kineziološka kultura 2***30

Druga godina, Semestar 3

PredmetiSatiECTSPd*Vj**
Vjerojatnost i statistika60522
Osnove poslovnog komuniciranja60522
Oblikovanje baza podataka45421
Standardi u primjeni internetske tehnologije60522
Objektno orijentirano programiranje75732
Izborni III_145421

Druga godina, Semestar 4

PredmetiSatiECTSPd*Vj**
Metodologija vođenja projekata45421
Sigurnost informacijskih sustava60522
Objektno orijentirano programiranje – praktikum u .NET okolini60513
Razvoj web aplikacija60522
Programiranje u Javi I75723
Izborni IV_145421

Treća godina, Semestar 5

PredmetiSatiECTSPd*Vj**
Planiranje i revizija informacijskih sustava60631
Programsko inženjerstvo60622
Pristup podacima iz programskog koda60522
Interoperabilnost informacijskih sustava60522
Izborni V_145421
Izborni V_245421

Treća godina, Semestar 6

PredmetiSatiECTSPd*Vj**
Organizacija i management45421
Poslovni informacijski sustavi45421
Izborni VI_145421
Izborni VI_245421
Izrada završnog projekta/praksa1501419

IZBORNI PREDMETI dostupni u ak.god. 2017./2018.

PredmetiSati nastave tjednoSatiECTSSem
Pd*Vj**
Administriranje baze podataka214543
Upravljanje informacijskim sustavima214543
Projektni razvoj aplikacija214544
Uvođenje IS u rad214544
Programiranje u Javi II214545
Sustavi potpore odlučivanju214545
Upravljanje projektnim rizicima214545
Izrada aplikacija za mobilne uređaje214546
Kriptografija214546
Java web programiranje214546
LDAP sustavi214546
Distribuirane aplikacije i komponentno programiranje214546
Virtualizacija IT infrastrukture124546

* ukupan broj sati predavanja tjedno
** ukupan broj sati vježbi tjedno

*** Nastava i izvannastavne aktivnosti studenata iz Kineziološke kulture 1 i 2 izvode se izvan satnice ukupnih tjednih obveza studenata u nastavi i za to se ne dodjeljuju ECTS bodovi te su obvezne za sve redovne studente na prvoj godini preddiplomskih studija, a fakultativne za sve izvanredne studente i redovne studente u ostalim godinama studija.