Nastavni plan

Prva godina, Semestar 1

Predmeti Sati ECTS Pd* Vj**
Engleski jezik za IT 45 4 2 1
Matematika I 75 7 3 2
Računalna podrška uredskom poslovanju 60 4 2 2
Programiranje 75 6 3 2
Uvod u računalne mreže 45 4 2 1
Osnove digitalne elektronike 60 5 3 1

Prva godina, Semestar 2

Predmeti Sati ECTS Pd* Vj**
Osnove poslovne ekonomije 45 4 2 1
Uvod u baze podataka 60 5 2 2
Matematika II 60 5 2 2
Operacijski sustavi 75 6 3 2
Građa računala 60 5 2 2
Strukture podataka i algoritmi 60 5 2 2

Druga godina, Semestar 3

Predmeti Sati ECTS Pd* Vj**
Vjerojatnost i statistika 60 5 2 2
Osnove poslovnog komuniciranja 60 5 2 2
Oblikovanje baza podataka 45 4 2 1
Standardi u primjeni internetske tehnologije 60 5 2 2
Objektno orijentirano programiranje 75 7 3 2
Izborni III_1 45 4 2 1

Druga godina, Semestar 4

Predmeti Sati ECTS Pd* Vj**
Metodologija vođenja projekata 45 4 2 1
Sigurnost informacijskih sustava 60 5 2 2
Objektno orijentirano programiranje – praktikum u .NET okolini 60 5 1 3
Razvoj web aplikacija 60 5 2 2
Programiranje u Javi I 75 7 2 3
Izborni IV_1 45 4 2 1

Treća godina, Semestar 5

Predmeti Sati ECTS Pd* Vj**
Planiranje i revizija informacijskih sustava 60 6 3 1
Programsko inženjerstvo 60 6 2 2
Pristup podacima iz programskog koda 60 5 2 2
Interoperabilnost informacijskih sustava 60 5 2 2
Izborni V_1 45 4 2 1
Izborni V_2 45 4 2 1

Treća godina, Semestar 6

Predmeti Sati ECTS Pd* Vj**
Organizacija i management 45 4 2 1
Poslovni informacijski sustavi 45 4 2 1
Izborni VI_1 45 4 2 1
Izborni VI_2 45 4 2 1
Izrada završnog projekta/praksa 150 14 1 9

Izborni predmeti

Predmeti Sati nastave tjedno Sati ECTS Sem
Pd* Vj**
Administriranje baze podataka 2 1 45 4 3
Upravljanje informacijskim sustavima 2 1 45 4 3
Projektni razvoj aplikacija 2 1 45 4 4
Uvođenje IS u rad 2 1 45 4 4
Sustavi potpore odlučivanju 2 1 45 4 5
Programiranje u Javi II 2 1 45 4 5
Sigurnost elektroničkog poslovanja 2 1 45 4 5
Kolaboracijski sustavi 2 1 45 4 5
Upravljanje projektnim rizicima 2 1 45 4 5
Napredno administriranje otvorenih operacijskih sustava 1 2 45 4 5
Izrada aplikacija za mobilne uređaje 2 1 45 4 6
Kriptografija 2 1 45 4 6
Java web programiranje 2 1 45 4 6
LDAP sustavi 2 1 45 4 6
Distribuirane aplikacije i komponentno programiranje 2 1 45 4 6
Virtualizacija IT infrastrukture 1 2 45 4 6

* – ukupan broj sati predavanja tjedno
** – ukupan broj sati vježbi tjedno