Poslovi za koje je student osposobljen

Poslovi

Popis poslova za koje je student osposobljen definiran je kroz analizu potreba poslodavaca za zanimanjima (oglašenim radnim mjestima) u ovom području. Pri tome je posebno uzeto u obzir koja radna mjesta poslodavci traže na pojedinoj razini stručne spreme. Dodatno, kako je studij strukturiran kroz razmjerno veliki broj izbornih kolegija koji su vezani uz pojedino usmjerenje, pojedina znanja pa time i radna mjesta biti će dostupna sukladno izbornim kolegijima koje je student pohađao i položio. Poslovi za koje će student biti osposobljen su:

  • projektiranje, implementacija, administriranje i održavanje informacijskih mrežnih sustava,
  • implementacija, instalacija i održavanje računalnih baza podataka,
  • planiranje, implementacija i održavanje sigurnosti informacijskih sustava,
  • upravljanje informacijskim sustavom i planiranje njegova razvoja,
  • vođenje projekta ili sudjelovanje u IT projektima uz potpuno poznavanje metodologije,
  • razumijevanje tržišnog poslovanja, upravljanja i poslovne organizacije na razini odjela ili male tvrtke,
  • implementacija poslovnih informacijskih sustava i sustava podrške poslovnom odlučivanju,
  • osnovna revizija informacijskih sustava sa sigurnosnog aspekta,
  • podrška korisnicima prilikom implementacije i korištenja IT sustava.