Softverski paket uključen u cijenu studija

Studentima je na raspolaganju korištenje Dreamspark Premium pretplate koja obuhvaća preko 160 Microsoftovih proizvoda. Ovdje možete provjerit popis softvera.
studenti imaju pravo na jednu licencu namijenjenu korištenju na privatnim računalima (nekomercijalna svrha).