Upisi

Otvoren je natječaj za upis 10. generacije studenata na studij Primijenjenog računarstva na Visokom učilištu Algebra.

Kontakt za upis

Za sve informacije o upisu na Visoko učilište Algebra kontaktirajte voditelja Prijavnog ureda Milana Dukića na e-mail milan.dukic@algebra.hr ili na telefon 01 2222 148.