Dokumenti za upis

PRIJE DOLASKA na dogovoreni termin upisa OBAVEZNO POPUNITI PRIJAVU na:

http://www.racunarstvo.hr/upisi/prijava/

ZA SVE NAVEDENE DOKUMENTE potrebno je donijeti ORIGINAL + JEDNU KOPIJU.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Potrebni dokumenti:

Obavezno: A) ili B), D)

Dodatno: C)

A) REDOVNI I IZVANREDNI STUDENTI

 • domovnica (datum izdavanja nije bitan)
 • rodni list (datum izdavanja nije bitan)
 • osobna iskaznica (valjana)
 • svjedodžbe sva 4 razreda srednje škole
 • završna svjedodžba o završnom radu za strukovne škole / stare mature
 • potvrda o položenim ispitima državne mature (ovogodišnji maturanti mogu dostaviti naknadno)
 • jedna fotografija 4×6 cm

B) PRIJELAZNICI S DRUGIH FAKULTETA

 • sve kao pod A), i
 • ispisnica i prijepis ocjena s prethodnog fakulteta
 • ispis nastavnog plana i programa za kolegije koji se daju u priznavanje (samo kopija ili ispis)
 • popunjena zamolba za priznavanje položenih ispita (popunjava se pri upisu)

Dodatno:

C) ZA PRIZNAVANJE INDUSTRIJSKIH CERTIFIKATA (SAMO TRENUTNO VAŽEĆIH)

 • zamolba za priznavanje položenih certifikata (popunjava se pri upisu)
 • certifikati

C) ZA UGOVARANJE PLAĆANJA

Obavezno kao prilog ugovoru:

 • OIB i kontakt podaci obveznika plaćanja
 • za plaćanje na 2 ili 12 rata, zadužnica na 50.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika

DIPLOMSKI STUDIJ

Potrebni dokumenti:

Obavezno:

 • a) ili b) , d)
 • svjedodžba, diploma ili potvrda o završenosti preddiplomske razine
 • dodatak diplomi ili prijepis ocjena preddiplomske razine
 • studenti sa starim VŠS (2 i 2,5 godine) potvrdu o jednakovrijednosti 180 ECTS bodova

Dodatno: c)

A) REDOVNI I IZVANREDNI STUDENTI

 • domovnica (datum izdavanja nije bitan)
 • rodni list (datum izdavanja nije bitan)
 • osobna iskaznica (valjana)
 • jedna fotografija 4×6 cm

B) PRIJELAZNICI S DRUGIH FAKULTETA

 • sve kao pod a), i
 • ispisnica i prijepis ocjena s prethodnog fakulteta
 • ispis nastavnog plana i programa za kolegije koji se daju u priznavanje (samo kopija ili ispis)
 • popunjena zamolba za priznavanje položenih ispita (popunjava se pri upisu)

C) ZA PRIZNAVANJE INDUSTRIJSKIH CERTIFIKATA (SAMO TRENUTNO VAŽEĆIH)

 • zamolba za priznavanje položenih certifikata (popunjava se pri upisu)
 • certifikati

D) ZA UGOVARANJE PLAĆANJA

Obavezno kao prilog ugovoru:

 • OIB i kontakt podaci obveznika plaćanja
 • za plaćanje na 2 ili 12 rata, zadužnica na 50.000,00 kn ovjerena kod javnog bilježnika