Prijave za upis

Podnose se popunjavanjem obrasca za prijavu na web stranici učilišta za prelaznike i studente koji pristupaju prijemnom ispitu, te kroz mrežnu stranicu Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postani-student.hr) za studente koji polažu ispite državne mature. I za studente koji polažu ispite državne mature i prijavljuju se u sustav postani student obvezno je ispunjavanje obrasca za prijavu.
Najkasnije prilikom dolaska na prijemni ispit kandidat koji se ne upisuje temeljem rezultata ispita državne mature mora upotpuniti dokumentaciju uz prijavu i priložiti ovjerenu kopiju ili dati na uvid izvornik i po jednu neovjerenu kopiju:

  • svjedodžbe o položenom maturalnom ispitu (završna svjedodžba srednje škole); odnosno svjedodžbe do tada završenih razreda za učenike završnih razreda srednjih škola koji još nisu maturirali,
  • domovnice, rodnog lista te presliku osobne iskaznice,
  • svjedodžbe svih razreda srednje škole; odnosno svjedodžbe do tada završenih razreda srednje škole za učenike koji još nisu maturirali,
  • dokaz o osvojenom jednom od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili sudjelovanju na međunarodnoj olimpijadi iz matematike ili informatike

Prednost pri upisu za izvanredni studij imati će osobe koje rade na poslovima vezanim uz izabrani studij. U tu svrhu kandidati mogu priložiti:

  • svjedodžbu, certifikat ili uvjerenje o završenoj stručnoj specijalizaciji u području koje pokriva studij
  • potvrdu poslodavca da radi na navedenim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine