Razredbeni postupak

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Razredbeni postupak unutra prijemnog ispita obuhvaća:

  • bodovanje uspjeha u srednjoj školi
  • pismenu provjeru znanja putem zadataka objektivnog tipa
  • razgovor sa kandidatom u smislu provjere motivacije i prethodnog iskustva

Na razredbenom postupku može se postići najviše 1100 bodova i to:

  • na temelju uspjeha u srednjoj školi – najviše 400 bodova
  • na testu provjere znanja iz matematike – najviše 400 bodova
  • na testu provjere znanja iz engleskog jezika – najviše 200 bodova
  • razgovor s pristupnikom radi procjene motivacije za studij – najviše 100 bodova

Rezultati biti će objavljeni najkasnije 1 radni dan po završetku postupka na oglasnoj ploči Škole odnosno na Internetu. Troškovi iznose 250,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun škole najmanje tri dana prije prijemnog ispita.

Pristupnik koji je u tijeku srednjoškolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili je sudjelovao na međunarodnoj olimpijadi iz matematike, informatike ili hrvatskog jezika oslobađa se provjere znanja na razredbenom postupku za upis na preddiplomske studije. Visoko učilište Algebra zadržava pravo i s takvim pristupnikom provesti razgovor u cilju procjene motivacije za studij.

Najmanji broj bodova (“razredbeni prag”) koji pristupnik mora postići na provjeri znanja i razgovoru, da bi zadovoljio na razredbenom postupku i natjecao se za upis je 300 bodova za studente koji polažu prijemni ispit.

Provjera znanja izvodi se iz matematike i engleskog jezika, a sastoji se od 30 zadataka iz matematike i 20 pitanja (zadataka) iz engleskog jezika.
Prijemni ispit traje od 09:00 do 16:00 sati odnosno u drugom terminu ako je tako objavljeno za pojedini ispitni rok, unutar čega je uključeno više pauza. Po potrebi razgovor sa pristupnicima može završiti i kasnije.

Razgovor sa pristupnicima provodi se radi procjene motivacije za studij.

Pripremite se za prijamni ispit iz matematike i engleskog jezika uz pomoć primjera prijemnog ispita.

Primjer ispita je ilustracijskog karaktera i sadrži 30 zadataka iz matematike kao i službeni ispit i boduje se ukupno sa najviše 400 bodova. Zadaci sadržani unutar primjera prijemnog ispita služe kao pomoć kod pripreme za ispit jer prikazuju područja koja će biti pokrivena prijemnim ispitom te razinu složenosti službenih zadataka. Istom cilju služi i priloženi primjer prijemnog ispita iz Engleskog. Na prijemnom ispitu iz matematike dozvoljeno je korištenje običnog (jednostavnog) kalkulatora i „žutih“ tablica. Za kandidate koji ispitu pristupe bez „žutih“ tablica ili kalkulatora učilište će osigurati iste.

RAZREDBENI POSTUPAK KROZ POLAGANJE ISPITA DRŽAVNE MATURE SE BODUJE KAKO SLIJEDI:

  • na temelju uspjeha u srednjoj školi – najviše 400 bodova
  • na ispitu osnovne (B) razine iz matematike – najviše 400 bodova
  • na ispitu osnovne (B) razine iz engleskog jezika – najviše 100 bodova
  • na ispitu osnovne (B) razine iz hrvatskog jezika – najviše 100 bodova
  • razgovor s pristupnikom te posebna dostignuća (natjecanja, projekti i slično) – najviše 100 bodova

Razredbeni postupak za buduće studente koji se upisuju temeljem rezultata polaganja ispita državne mature Visoko učilište ne naplaćuje.

DIPLOMSKI STUDIJ

Upisni postupak započinje on-line prijavom na web stranici. Unutar upisnog postupka Visoko učilište Algebra provest će intervju sa svakim pristupnikom te će izvršiti analizu uspjeha na prethodnom studiju, pri čemu će posebno uzeti u obzir prosječnu ocjenu studija i ocjene kolegija koji su ključni za uspješni nastavak studiranja.
Za potrebe provedbe postupka upisa nužno je dostaviti dokumente kako slijedi:

  • rodni list (original ili ovjerena kopija od strane javnog bilježnika),
  • domovnica (original ili ovjerena kopija od strane javnog bilježnika),
  • diploma o prethodno završenom studiju (original ili ovjerena kopija od strane javnog bilježnika),
  • prijepis ocjena,
  • životopis,
  • dvije fotografije, veličine 4×6 cm