Stipendije i financijske potpore

Svjesni nedostatka stručnjaka za digitalni marketing i IT stručnjaka u Hrvatskoj i važnosti digitalnih tehnologija općenito za razvoj društva kroz podizanje konkurentnosti na svjetskom tržištu, Visoko učilište Algebra odlučilo je pokrenuti Program stipendiranja nadarenih studenata i u ovoj školskoj godini. Pored stipendija, za studente slabijeg imovinskog statusa osigurali smo i Financijske potpore koje se dodjeljuju prvenstveno na temelju potreba.

Stipendije

Stipendijski program sastoji se od opcija kako slijedi:

A) Stipendije za izvrsnost Pune stipendije koje pokrivaju 100% troška studija za sve tri godine preddiplomskog studija (95.046 kn) za najbolje redovite studente koji ove godine na državnoj maturi ostvare rezultat od 900 ili više bodova.

B) Stipendije iz gospodarskog fonda Stipendije iz gospodarskog fonda za izvrsne pristupnike na preddiplomski i diplomski studij (redovne i izvanredne) u iznosu do ukupno 300.000 kn godišnje koje pokrivaju pojedinačne iznose stipendija od 2.000 kn do iznosa pune trogodišnje školarine: 95.046 kn, a dodjeljuju se za studente koji u ovoj školskoj godini upisuju studij po prvi puta.

C) Stipendije za više studijske godine 10 stipendija koje pokrivaju 10% do 30% cijene školarine za studente druge i treće godine preddiplomskih studija i druge godine diplomskog studija za ostvarene izvrsne rezultate studiranja.

Opisi opcija iz stipendijskog programa

A) Visoko učilište Algebra spremno je stipendirati izvrsne redovne studente na preddiplomskom studiju s ukupnim iznosom trogodišnje školarine (100% stipendija) čime bi student ostvario potpuno besplatno studiranje! Ova stipendija dostupna je za sve vrhunske pristupnike koji su ove godine ostvarili više od 900 bodova na ispitima državne mature (ne uključuje bodove dobivene na motivacijskom razgovoru). Prijava za ovu stipendiju izvodi se na jednak način kao i prijava za stipendije iz gospodarskog fonda, ispunjavanjem i slanjem zamolbe koja je dostupna ovdje, slanjem dodatne dokumentacije te motivacijskim razgovorom u Centru karijera.

B) Visoko učilište Algebra spremno je stipendirati kroz stipendiju Gospodarskog vijeća (iz gospodarskog fonda) vrhunske redovne studente, dobitnike međunarodnih ili državnih nagrada iz informatike ili matematike odnosno studente s izvrsnim rezultatima na prijemnom ispitu ili na ispitima državne mature te studente koji su ostvarili druge zapažene rezultate za vrijeme svog srednjoškolskog obrazovanja. Također, ove su stipendije dostupne i za izvanredne studente koji dokažu postojanje izvrsnih rezultata u prethodnom obrazovanju ili u radu, a koji su relevantni za područje studija. Ove su stipendije dostupne za upis prve godine preddiplomskih i prve godine diplomskih studija. Prijava za ovu stipendiju izvodi se dostavom ispunjene zamolbe dostupne u izborniku desno te dostavom detaljnog životopisa i dokumentacije kojom se dokazuju navodi iz zamolbe i životopisa. Svi kandidati koji se prijave na ovu vrstu stipendija biti će pozvani na motivacijski razgovor u Centar karijera.

C) Najviše 10 (deset) stipendija svake godine kojima je pokriveno 10% (deset posto) do 30% (trideset posto) troška školarine u drugoj ili trećoj godini studija redovnim ili izvanrednim studentima preddiplomskih studija, sukladno ostvarenom rezultatu na studiju i studentima druge godine diplomskog studija. Već upisani studenti se prijavljuju na ovaj program kroz prijavni list dostupan unutar sustava digitalne referade Infoeduka.

Prijave za stipendije iz stipendijskog programa i način dodjele stipendija
Prijava za stipendije iz A i B programa izvodi se dostavom ispunjene zamolbe dostupne u izborniku desno te dostavom detaljnog životopisa i dokumentacije kojom se dokazuju navodi iz zamolbe i životopisa na email adresu: stipendija@racunarstvo.hr. Prijavitelj mora biti spreman svoj zahtjev za stipendijom obrazložiti kroz motivacijski razgovor. Vrednovanje prijava za preddiplomske studije biti će izvedeno prema:

  • ocjenama u srednjoj školi koje moraju u ukupnom prosjeku svih ocjena biti najmanje 4.2,
  • rezultatima na natjecanjima iz informatike ili matematike, ako je kandidat sudjelovao na istima,
  • relevantnim projektima, ako je kandidat sudjelovao na istima,
  • ostvarenom rezultatu na prijamnom ispitu ili na ispitima državne mature,
  • pismima preporuke, itd.

Vrednovanje prijava za diplomske studije biti će izvedeno prema:

  • relevantnim projektima, ako je kandidat sudjelovao na istima
  • ostvarenom rezultatu (prosjek ocjena svih kolegija) na prethodnom studiju
  • pismima preporuke, itd.

Studenti koji se upišu na studij i uplate upisninu ili čitavu školarinu prije okončanja natječaja za stipendije mogu sudjelovati u natječaju, a Visoko učilište Algebra će u slučaju odobrenja stipendije svakom takvom studentu izvršiti povrat uplaćene razlike ili čitave školarine ako mu bude dodijeljena puna stipendija.

Rokovi stipendijskog programa

Natječaj za stipendije iz A programa završava prvim danom upisa u ljetnom upisnom roku.
Natječaj za stipendije iz B programa za preddiplomske studije završava prvim danom upisa u ljetnom upisnom roku, a iznimno ukoliko ostane sredstva prvim danom upisa u jesenskom upisnom roku.
Natječaj za stipendije iz B programa za diplomske studije završava prvim danom upisa u proljetnom upisnom roku.
Natječaj za stipendije iz C programa završava 10 dana prije dana početka nastave za studijsku godinu za koju se student prijavljuje.

Generalne napomene za sve stipendijske programe
Stipendije koje se dodjeljuju za čitav trogodišnji preddiplomski studij (pune 100% stipendije iz A ili B programa) dodjeljuju se bezuvjetno i vrijede za pokrivanje svih redovnih troškova školarine za sve tri godine studija. Puna 100% stipendija ne pokriva eventualne izlaske na komisijske ispite, ponavljanje pojedinih kolegija, ponavljanje školske godine i slično. Stipendije koje se odobravaju za pojedinu godinu studija odnose se samo na tu godinu. Daljnje stipendije za više godine su također dostupne (C program) i one se odobravaju godinu za godinom na način da je stipendiranje u idućoj godini vezano uz ostvareni rezultat u prethodnoj studijskoj godini (ocjene i broj bodova postignut na svakom kolegiju).
Visoko učilište Algebra nema obavezu odobriti niti jednu stipendiju ukoliko kvaliteta pristiglih prijava ne bude na zadovoljavajućoj razini.
Stipendijski programi nisu kumulativni odnosno stipendije se ne zbrajaju nego student izabire (od programa za koje se kvalificirao) onaj koji je za njega najpovoljniji.

FINANCIJSKE POTPORE

Ovim programom Visoko učilište Algebra želi umanjiti utjecaj komercijalnih uvjeta studiranja na mogućnost upisa nadarenim studentima te pružiti na taj način vrhunske uvjete studiranja računarstva i digitalnog marketinga onima koji su u studij spremni uložiti ozbiljan rad i zalaganje, a imaju opravdana financijska ograničenja. Prijava za financijsku potporu neovisna je o prijavi za stipendiju iz bilo kojeg programa i dostupna je se samo za studente koji se upisuju u prvu godinu preddiplomskog ili diplomskog studija. Financijska potpora dodjeljuje se za prvu godinu studija isključivo temeljem stvarne potrebe a njen nastavak na ostalim godinama studija ovisiti će o ukupnom zalaganju studenta za vrijeme studiranja.
Uz prijavu za financijsku potporu pristupnici će priložiti potrebnu dokumentaciju kojom potvrđuju navode iz prijave (navedena u obrascu prijave), te će potrebu za potporom, ali i motivaciju za studij argumentirati kroz razgovor u Centru karijera. Prijavu za financijsku potporu preuzmite ovdje.
Rokovi prijave za financijsku potporu odgovaraju rokovima za prijavu na studij i nisu ovisni o rokovima iz stipendijskog programa. Odluku o dodjeli financijskih potpora donosi upravno vijeće na temelju pristiglih prijava, raspoloživih ukupnih sredstava za potpore i mišljenja Centra karijera nakon provedenog motivacijskog razgovora i pregleda dokumentacije koju je priložio pristupnik.