Uvjeti upisa

Preddiplomski stručni studij Primijenjenog računarstva i preddiplomski stručni studij Multimedijskog računarstva

Pravo upisa: imaju svi kandidati koji su završili srednju školu u Hrvatskoj. Kandidati koji su srednju školu završili izvan Hrvatske donose Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije.

Specijalistički diplomski stručni studij Primijenjenog računarstva

Upis na specijalistički diplomski stručni studij omogućen je pristupnicima koji su prethodno završili stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij u području tehničkih znanosti, polju računarstva ili području društvenih znanosti, polju informatike i stekli 180 ECTS bodova, kao i onima koji su završili specijalistički diplomski stručni studij ili diplomski sveučilišni studij u području tehničkih znanosti, prirodnih ili društvenih znanosti i stekli 300 ECTS bodova.

Ovisno o prethodnom obrazovanju, studentima mogu biti dostupni svi izborni kolegiji (studenti koji dolaze sa prethodnom relevantnom naobrazbom u računarstvu), ili će u okviru izbornih kolegija imati obvezu izbora pojedinih temeljnih kolegija sa dodiplomskog studija, koji su nužni kako bi se osigurala baza znanja u području računarstva (studenti koji dolaze sa prethodnom naobrazbom iz područja informatike).

Uvjetno, moguć je i upis pristupnicima koji su završili stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij u području prirodnih ili društvenih znanosti i stekli 180 ECTS bodova, pri čemu u pravilu takvi pristupnici imaju obvezu pohađanja i polaganja razlikovnog semestra ili godine prije upisa studija, ovisno o kompatibilnosti završenog obrazovanja sa studijem Visokog učilišta.