O smjeru

Podatkovni smjer jedan je od četiri smjera specijalističkog diplomskog stručnog studija primijenjenog računarstva.

Studij kroz obvezne kolegije pokriva područje analize podataka i temeljne kompetencije na diplomskoj razini, a kroz izborne kolegije specijalizacije unutar ovog usmjerenja omogućuje usmjeravanje i profiliranje unutar strojnog učenja, statističke analize, vizualizacije podataka, domenskog znanja i pohrane podataka.

Studij sadrži ukupno 21 kolegij, od čega 15 obveznih i 6 izbornih, a potrebno je odslušati i uspješno položiti 18 kolegija (15O + 3I). Izborni kolegiji određeni su pojedinim usmjerenjem tako da obično studentima omogućuju da kroz grupe od tri kolegija koji se logično nastavljaju (od prvog do trećeg semestra) steknu nužna znanja i vještine u određenom užem području i da se na taj način specijaliziraju.

Godina studija upisuje se sa ljetnim semestrom, a upis u zimski semestar iste godine izvodi se automatski. Obveze studenta za svaki pojedini kolegij određuje nositelj kolegija te ih objavljuje prije početka nastave unutar sustava digitalne referade.