O smjeru

Sistemski smjer jedan je od tri smjera specijalističkog diplomskog stručnog studija primijenjenog računarstva. Studij kroz obvezne kolegije pokriva područje e-poslovanja i temeljne kompetencije na diplomskoj razini, a kroz izborne kolegije specijalizacije unutar ovog usmjerenja omogućuje usmjeravanje i profiliranje unutar naprednih mrežnih tehnologija, računalne sigurnosti, forenzike te skladišta podataka i poslovne inteligencije.

Studij iz perspektive studenta ima ukupno 18 kolegija, od čega 8 obveznih i 10 izbornih čiji je izbor najvećim dijelom predodređen izborom pojedinog usmjerenja. Izborni kolegiji vezani uz usmjerenje pripadaju u dvije skupine i to tako da iz prve skupine dolazi po jedan kolegij na svakom od prva tri semestra, dok iz druge skupine dolaze po dva kolegija na prva dva semestra i tri kolegija na trećem semestru. Izborni kolegiji određeni su pojedinim usmjerenjem tako da obično studentima omogućuju da kroz grupe od tri kolegija koji se logično nastavljaju (od prvog do trećeg semestra) steknu nužna znanja i vještine u određenom užem području i da se na taj način specijaliziraju.

Godina studija upisuje se sa ljetnim semestrom, a upis u zimski semestar iste godine izvodi se automatski. Obveze studenta za svaki pojedini kolegij određuje nositelj kolegija te ih objavljuje prije početka nastave unutar sustava digitalne referade.